Visum för Sydafrika

Om man ska resa som turist till Sydafrika behöver man generellt inte ha något visum. Man får som skandinav nämligen ett 90 dagars turistvisum när man anländer till landet. Vill man stanna längre än så måste man vända sig till konsulatet och ansöka i god tid. Det finns ett gäng olika varianter beroende på om man enbart ämnar att turista, om man ska göra något jobbrelaterat eller om man har familjerelationer i landet.

Visum

För att få turistvisum för de 90 dagarna måste passet vara giltigt minst 30 dagar efter hemresan och man måste ha minst 2 tomma sidor i passet för diverse stämplar och dylikt. Det är viktigt att tänka på att även barn behöver egna pass, det går alltså inte för sig att låta små barn åka på föräldrars pass som vissa länder tillåter.

Resa med barn

En annan oerhört viktig, och potentiellt semesterförstörande, sak att tänka på vad gäller att resa med barn under 18 år är att det infördes nya regler 2015. Utöver pass måste föräldrarna för vart och ett av sina barn kunna uppvisa ”Unabridged Birth Certificate”, alltså en fullständig födelseattest. Dokumentet heter ”Personbevis 120 med alla relationer” och beställs från Skatteverket. Viktigt att tänka på är att det måste vara mindre än 3 månader gammalt vid inresa så beställ inte för tidigt. Det måste även vara stämplat och underskrivet av Skatteverket, och det måste vara på engelska.

Om man reser som ensam förälder med barn under 18 år måste man ha ytterligare ett dokument med sig, ett ”Parental Consent Affidavit”, vilket måste attesteras antingen på konsulatet eller hos en Notarius Publicus. Se till att ta kontakt med konsulatet och fråga exakt vilka dokument som krävs så att ni slipper ett andra besök i onödan. Dessa regler är i första hand för att den ena föräldern ska ge sitt godkännande till att barnet reser med den andra föräldern.

Resa med barn

Det är viktigt att poängtera att regelverket är något luddigt vad gäller föräldrar som har ensam vårdnad, eller situationer där den ena föräldern är avliden, okänd eller av någon annan anledning inte finns med i bilden överhuvudtaget. Kontakta konsulatet för att få reda på exakt vad som gäller för säkerhets skull. Det kan vara känsligt att tala om, men det är bättre att ta det innan man åker. Annars riskerar man att vara tvungen att ta det inför publik på flygplatsen i Sydafrika och bli hemskickad när man redan betalat resan, och reseförsäkringar täcker oftast inte att man själv missat något dokument man förväntades ha koll på.

Detta, att resa med barn, kan verka väldigt omständigt vid en första anblick, men det är inte så svårt. Det är bara att komma ihåg att ansöka och att inte göra det för tidigt. Anledningen till att dessa regler infördes var för att stävja trafficking av barn, så ändamålet är ju godhjärtat.

Vanliga frågor och svar om visum för Sydafrika

Behöver man visum för resa till Sydafrika?

Nej, generellt behövs inget visum om du inte ska vara här längre än 90 dagar. Kortare tid får man ett turistvisum vid inresan. Tänk dock på vid resa med barn att man behöver visa upp födelseattester.

Vilket slags visum behövs för vistelse längre än 90 dagar?

Det beror på om man endast ska turista, om man ha familjerelationer i landet eller ska göra något jobbrelaterat. Kontakta konsulatet i god tid inför en ansökan så att du skaffar rätt typ av visum.

Vad är ”Unabridged Birth Certificate”?

Det är en fullständig födelseattest som måste kunna visas upp av föräldrarna för barn under 18 år. Det beställs från Skatteverket.