Sydafrikas historia

Sydafrika har lämningar av väldigt gamla boplatser som har daterats till fyra miljoner år. Under åren efter Kristi födelse så kom landet att utvecklats till ett avancerat boskapsskötarområde. Även gruvdriften börjad att utvecklas, framförallt i form av koppargruvor. Människor som var bosatta i Sydafrika började utveckla handel med andra områden i Afrika. Området var på väg mot en blomstringsperiod då de första kolonisatörerna anlände till Sydafrika år 1652.

Det var holländarna som var först och de anlade Kapstaden år 1654. Senare började även fransmän och tyskar att intressera sig för området. De europeiska kolonisatörerna använde den svarta ursprungsbefolkningen som tvångsarbetare på stora jordbruk eller exporterade dem som slavarbetskraft.

Kapstaden

Apartheidsystemet, men dess usla behandling av de svarta, grundlades således mycket tidigt. De vita var hela tiden i minoritet, men i kraft av mycket bättre beväpning och organisering kunde de hålla ursprungsbefolkningen i schack.

Kolonialmakten tar över

Från och med 1700-tales början steg England fram som den mest inflytelserika kolonialmakten och engelsmännen fick också övertaget i Sydafrika. Engelsmännen behandlade de svarta något bättre än holländare, tyskar och fransmän hade gjort, men de var också ute efter att exploatera ursprungsbefolkning som nu sattes in som billig arbetskraft i gruvor där man på 1800—talet gjorde rika mineralfyndigheter. Bland annat hittades guld och diamanter.

I och med att engelsmännen skaffade makten över allt fler områden i Sydafrika så slog de samman flera närliggande kolonier så att det skulle bli lättare att administrera området.

Nu såg dagens Sydafrika sitt ljus. Holländarna, som ju var de äldsta kolonisatörerna, protesterade mot engelsmännens dominans och detta blev upptakten till det grymma Boerkriget (1899 -1902) där Boerna besegrades av de numerärt mycket överlägsna engelsmännen.

Kriget fördes med stor grymhet på båda sidor, och engelsmännen inrättade de första kända koncentrationslägren. Under de båda världskrigen så deltog Sydafrika som medlem av brittiska samväldet på Storbritanniens sida. Samtidigt utvecklades apartheidsystemet, vilket innebar att de svarta fråntogs rättigheter att äga jord, tvingades jobba för betydligt lägre löner och hade begränsad rörelsefrihet inom deras eget land.

Apartheid

Apartheid

Apartheidsystemet medförde även att Sydafrika isolerades på den internationella scenen. Bland den svarta befolkningen byggdes ett allt bättre organiserat motstånd mot förtrycket upp. Den största motståndsrörelsen var ANC som leddes av Nelson Mandela. Mandela och flera andra höga ANC-ledare dömdes år 1963 till livstids fängelse, men trots det fortsatte motståndskampen. Mandela frigavs 1990 och ANC inledde därefter förhandlingar med regeringen vilket ledde till ett successivt upphävande av raslagarna.

Sydafrika idag

Den vita ekonomiska överhögheten består dock och landet dras idag med omfattande sociala problem och förslumning i kåkstäderna där majoriteten av den svarta befolkningen bor. Under de senaste åren har dock situationen förbättrats något och Sydafrika har börjat dra nytta av en alltmer omfattande turism. Landet stod även som värd för världsmästerskapen i fotboll år 2010.

Vanliga frågor och svar om Sydafrikas historia

När koloniserades Sydafrika?

De första kolonisatörerna anlände till Sydafrika år 1652 och holländarna anlade Kapstaden 1654.

Hur har apartheidsystemet inverkat på Sydafrika?

Apartheidsystemet grundlades mycket tidigt och isolerade Sydafrika mycket. Här var dock ett stort motstånd och motståndsrörelsen ANC i modern tid med Nelson Mandela som ledare gjorde stor påverkan för att minska apartheid.

Vad var Boer-kriget?

Boer-kriget var mellan 1899-1902 och var ett krig mellan engelsmännen och de äldsta kolonisatörerna holländarna. Engelsmännen fick allt mer inflytande och skaffade makt över allt fler områden.