Taffelberget

Taffelberget ligger söder om Kapstaden. Berget är över 1000 meter högt och syns över hela Kapstaden. Man kan ta sig upp antigen till fots, det finn olika vandringsleder av varierande svårighetsgrad, eller med hjälp av linbanan som har plats för ett 50-tal passagerare. Linbanan är dock inte öppen då berget är täckt av dimma. Det inträffar relativt ofta eftersom fuktig luft blåser in från False Bay vilket ger upphov till en molnformation som täcker berget och ”spiller över” längs kanterna, vilket får berget att likna ett vattenfall. Ofta är det ljumma sydostvindar som blåser på sommaren som ger upphov till det här fenomenet som också kallas för Cape Doctor.

Om vädret är pålitligt går dock linbanan alla dagar i veckan från morgon till kväll. Under december –april är banan öppen mellan 08:00 – 18:00 och mellan maj-november är den öppen mellan 08:30- 18:00. För att undvika de värsta köerna så är det bra om du är ute tidigt på morgonen, undvik även i möjligaste mån helgerna eftersom det är extra mycket folk då. Man kan även reservera plats i förväg, det kan du göra vid linbanans disk i Tourist Rendevouz Travel Centre på Adderley Streeet och även på turistbyrån i Waterfront.

Ännu mer spännande är det kanske att ta sig upp för berget per fot, bered dig dock på en ganska mödosam klättring. Eftersom luften är tunn är det påfrestande och ingenting för den som har dålig kondition eller hjärtproblem. När du väl har kommit upp till bergets topp så väntar en vidunderlig utsikt över Kapstaden och dess omgivningar. Själva topplatån är tre kilometer bred och här växer en hel del ovanliga växter. Även om det är väldigt många turister vid Taffelberget så är det ändå värt att ta sig upp till toppen. Inte många andra platser i Afrika kan erbjuda en så här förnämlig utsikt.