Swaziland

Ett litet land nästan helt omslutet av det stora Sydafrika. I Swaziland kan du ta del av en underbar natur, se vilda djur och studera uråldriga klippmålningar. Afrika när det är som mest fascinerande!

Swaziland har en yta som ungefär motsvarar Värmlands. Landet gränsar i öster till Moçambique och är i övrigt omslutet av Sydafrika. Vid gränsen mot Moçambique löper bergskedjan Lebombo. Därifrån sluttar Swaziland ned mot ett varmt och fuktigt lågland, kallat för Låga Velden, som följs av mellersta Velden med ett mer behagligt klimat och bördig jord.

Där bor större delen av Swazilands befolkning. Västerut höjer sig landet igen mot en gräsbevuxen högslätt, Höga Velden. Klimatet är varmt och subtropiskt året om. Varmast är det i den östra delen av låglandet. Det regnar mest i väster, medan låglandet österut får ganska lite nederbörd.

Swazilands folkslag swazier, san och khoikhoi

Swazilands första invånare tillhörde folkslagen san och khoikhoi, av europeiska kolonisatörer kallade för bushmän och hottentotter. De trängdes undan på 1400-talet av invandrande bantufolk. Folket som slog sig ned i området kallades för swazier, och var närmast befolkade med zuluerna i Sydafrika. De utgör idag majoriteten av landets 1 miljon invånare.

Swaziland

Engelska är ett vanligt språk i Swaziland

Trots att det inte råder någon skolplikt i landet så går mer än tre fjärdelar av barnen i skolan. Där lär sig de flesta att tala engelska, vilket innebär att det inte är några problem för de flesta turister att kommunicera i Swaziland.

Kommunikationer

Landet har ett förhållandevis utpräglat vägnät och busslinjerna är ganska frekventa och täta. En järnväg finns också som knyter samman Swaziland med järnvägssystemet i Sydafrika.

Flygbolaget Royal Swazi National Airways tar dig till landet från Sydafrikas internationella flygplatser (Johannesburg, Durban och Kapstaden). En ny internationell flygplats byggs även vid staden Sikhupe och beräknas stå klar år 2010.

Turismen

Det bergiga, vilda landskapet och flertalet naturreservat gör att förutsättningarna för att turista i Swaziland är goda. Sydafrika investerar också mycket i Swazilands turistanläggningar, och även EU och Världsbanken stödjer utvecklingen. Än så länge är turismen inte så jätteutvecklad, men boenden och djursafari börjar organiseras och det lilla landet kan säkert bli en turistpärla vad det lider.

Att uppleva i Swaziland

Zebror i Swaziland

Det finns möjligheter att se The big five i flera av landets naturreservat. Dessutom bjuder det lilla landet på en hel del intressanta gamla klippmålningar som sannolikt uppfördes av ursprungsfolken san och khoihoi. En gammeldags kultur med danser, sånger och religiösa ceremonier är också en upplevelse för en västerländsk turist. Så om du besöker Sydafrika glöm inte bort det lilla Swaziland, som fortfarande rymmer många av det gamla Afrikas mörka hemligheter.

Karta över Swaziland

Vanliga frågor och svar om Swaziland

Var ligger Swaziland?

Det ligger nästan helt omslutet av Sydafrika och mot öster gränsar det till Moçambique.

Vad kan man se för sevärdheter i Swaziland?

Här finns en underbar natur med naturreservat och vilda djur och det finns även uråldriga klippmålningar som troligtvis uppfördes av ursprungsfolken san och khoihoi.

Är det mycket turister i Swaziland?

Än så länge är turismen inte så stor men det finns goda möjligheter att turista här. Sydafrika, EU och Världsbanken har investerat mycket i Swazilands turistanläggningar.