Leshoto

Leshoto är ett litet bergigt land, som är ungefär lika stort som Belgien. Landet är helt omgivet av Sydafrika. Mellan den högsta berskedjan Drakensberg i öster malotibergen och Thaba Puotsa i väster skär Oranjeflodens dalgång. Bortom bergen i väster finns en smal låglänt landremsa med odlingsbar jord. Där ligger huvudstaden Maseru.

Leshotos klimat

Klimatet i Leshoto är ett utpräglat inlandsklimat. Vintrarna kan bli kalla med snö i bergsområdena, medan somrarna är heta. Från november till mars så regnar det normalt ganska kraftigt, vissa år uteblir dock regnet och då brukar Leshoto drabbas av svår missväxt.

Befolkningen i Leshoto

I Leshoto bor ungefär 1,8 miljoner invånare. De allra flesta bor på fortfarande på landsbygden. Befolkningen är enhetlig och består till största delen av bantufolket. De flesta leshotier talar bantuspråket Leshoto, men även engelska är officiellt språk och används mycket i skolundervisningen, så det går oftast utmärkt att göra sig förstådd på engelska i Leshoto.

Upplev blandade religioner

Till övervägande del är Leshotos befolkning kristen, det största samfundet den är romersk-katolska kyrkan och den anglikanska kyrkan. En del leshotier utövar fortfarande traditionella inhemska religioner med inslag som andetro och förfädersdyrkan. Som västerlänning kan det vara spännande att se byinvånare utöva sin traditionella religion, vilket i allmänhet brukar accepteras av byborna, men tänk på att visa respekt och att inte störa om du bevittnar en ceremoni.

Natur och djurliv

Naturen i Leshoto

Lesohto vegetation består mest av buskar och gräs. Hårt betande boskap och intensivt utnyttjande av jorden har lett till jorderosion; både växt- och djurlivet har tagit skada. Fortfarande kan man dock få se både stenantilop och leopard i Leshoto.

Sevärdheter i Leshoto

Andra sevärdheter i Leshoto är klippmålningarna från förhistorisk tid. De gjordes av sanfolket (tidigare kallade bushmän). Än i våra dagar så målar leshotiska kvinnor ofta sina hus på utsidan med jordfärger i geometriska mönster.

Vävningen har mycket gamla traditioner och leshotiska bildvävnader kan köpas på utomhusmarknader i Leshotos städer.

Vägar och kommunikationer

Att ta sig fram i Leshoto är inte det lättaste. Den bergiga naturen försvårar kommunikationerna. De flesta större vägar förbinder dock Leshoto med Sydafrika. Det finns också en järnväg som förbinder huvudstaden Maseru med det sydafrikansak järnvägsnätet. Söder om Maseru finns också en flygplats, Thotha –ea-Moli, varifrån reguljära utlandsflygningar och charterflyg utgår.

Vägar och kommunikation i Leshoto

Därför ska du besöka Leshoto

Att resa till Leshoto är lite som att vistats på den sydafrikanska landsbygden, men länken till en förfluten tid är än starkare här. I det lilla landet finns kanske inte så jättemycket sevärdheter, men atmosfären är annorlunda och en vistelse här kan sannolikt berika dina sinnen.

Karta över Lesotho

Vanliga frågor och svar om Leshoto

Var ligger Leshoto?

Det är ett litet land som ligger helt omgivet av Sydafrika, med den höga bergskedjan Drakensberg i öster och Thaba Putsoa och Malotibergen i väster.

Vad kan man se och göra i Leshoto?

Här finns klippmålningar från förhistorisk tid och i städerna kan man på utomhusmarknader se mycket gamla traditioner av leshotiska bildvävnader. Vill man se och uppleva en typisk sydafrikansk landsbygd och många religioner samt se hur bantufolket lever ska man besöka Leshoto.

Hur är klimatet i Leshoto?

Somrarna är heta och vintrarna kalla med snö i bergsområdena. Det brukar regna mycket i perioden november till mars men ibland kan regnet utebli vilket brukar leda till svår missväxt.