Sydafrikas kulturella mångfald: En introduktion till Sydafrikas olika etniska grupper, traditioner och kulturer

Mångkultur är ett ledord för Sydafrikas stora befolkning. Här möts många olika kulturer, etniciteter och folkgrupper. Landets traditioner kan se väldigt olika ut beroende på var man befinner sig och med vem man umgås. Nedan följer en introduktion till Sydafrikas kultur och traditioner – möt Sydafrikas ursprungsbefolkning, landets förhållande till dess komplicerade historia och hur kulturen tar plats i vardagen.

Sydafrikas etniska mångfald

Sydafrika har en mycket komplicerad landshistoria – och en befolkningsgrupp som är mångkulturell med många olika former av traditioner. Under apartheid, som pågick från slutet av 40-talet till 1994, delades befolkning in i fyra olika grupper: afrikaner, européer, färgade och asiater. Dessa folkgrupper hölls separerade med hjälp av lagar och geografiska områden. Idag är apartheid inte längre en del av Sydafrikas styre, men uppdelningen i de fyra olika grupperna har kvarstått i många avseenden. 

Den största delen av Sydafrikas invånare är den svarta. Det finns många olika folkgrupper, några av dem är Khoisan, Zulu och Xhosa-folket. Den vita befolkningen kallades tidigare boer. 

Khoisan-folket

Khoisan-folket, en hopslagning av de två folkgrupperna san och khoikhoi, är en del av ursprungsfolket i Sydafrika. Under flera tusen år har de bott söder om Sahara, men från 1600-talet och framåt har gruppen konkurrerats ut av jordbrukare och boskapsskötare. Idag är folkgruppen relativt liten och hittas i Kalahariöknen i nordväst. 

Zulu-folket

Zulu-folket – den svarta folkgrupp som är störst i Sydafrika. De hittas främst i provinsen KwaZulu-Natal i landets östra del. Folkgruppen Zulu finns även i länderna Lesotho, Malawi och Zimbabwe. 

Folkgruppens språk är zulu, ett bantuspråk.

Xhosa-folket

Efter Zulu-folket är Xhosa-folket störst. De hittas främst i östra Kapprovinsen i sydöst. Många av Sydafrikas mindre folkgrupper, som Pondo och Thembu, har med åren blivit en del av Xhosa-folket. En av landets mest berömda män, den före detta presidenten Nelson Mandela, härstammade från Thembu-folket.

Språket folkgruppen talar kallas också xhosa och är ett bantuspråk, precis som zulu. 

Zulu
Zulu-folket

Kulturella högtider och helgdagar

Eftersom Sydafrika har en så bred befolkning ser traditionerna och högtiderna olika ut beroende på var i landet man befinner sig. Generellt kan man säga att den politiska delen av landets historia ofta är central för både högtider och kultur. 

Kultur – ett spår av motståndsrörelsen 

Under apartheidmotståndsåren användes ofta kulturutövning som en del av protesterna mot landets styre och lagar. Dansen toyi-toyi utvecklades till exempel i landets kåkstäder som en protestdans och har än idag en viktig plats i hjärtat för många sydafrikaner. 

Även ladets jazzmusik är djupt rotad i proteströrelsen mot apartheid. Marabi, kwela och mbqanga är ett par olika inriktingar på jazzmusik som växte fram i kåkstäderna och än idag spelas runt om i landet. 

Johannesburg med statyn Nelson Mandela
Nelson Mandela står staty i Johannesburg

Helgdagar

I Sydafrika finns tolv officiella helgdagar, många av dessa härstammar från apartheids upplösande 1994. Människorättsdagen, Human Rights Day, firas till exempel den 21 mars, Frihetsdagen firas den 27 april och Ungdomens dag firas den 16 juni. Utöver dessa dagar är många högtider från kristendomen heldagar – som jul och påsk. 

Human Rights Day – 21 mars 

Den 21 mars firas Human Rights Day i Sydafrika. Dagen firas till minne av införandet av människorättskommissionen i landet, dagen Nelson Mandela valdes till demokratisk president. Dagen är både en dag för att fira och en dag för att minnas alla som offrade sina liv när de kämpade för demokrati i landet. 

Frihetsdagen – 27 april

Frihetsdagen firar dagen Sydafrika demokratiserades efter apartheid. För första gången på 300 år infördes en ny demokratisk regering, med Nelson Mandela i spetsen, efter att miljoner sydafrikaner köat för att få rösta. Mandela blev landets första demokratiska president. 

Ungdomens dag – 16 juni

Ungdomens dag, eller Youth Day, är en helgdag för att minnas Sowetoupproren, även känt som skolupproren, 1976. Precis som de flesta andra helgdagar i landet har Ungdomens dag sitt ursprung i motståndsrörelsen mot apartheid.

Den 16 juni 1976 protesterade mer än 20 000 skolungdomar mot landets styre. Upploppen som följde ledde till att 700 människor, många av dem unga, förlorade livet.

Här kan du läsa mer om Sydafrikas historia.

Karta över Sydafrika